Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU Zakupynazamówienie.pl

 1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?
  • Zakupynazamówienie.pl obsługiwane przez firmę Izabela Wozniak Sklep ogólnospożywczy ,,chmielik”, ul. Jesionowa 20, 61-432 Poznań.
  • Ty, czyli nasz Klient – osoba fizyczna (konsument) oraz osoba fizyczna jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, która zawiera z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.
 2. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?
  • Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.
  • W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień za pomocą strony www.zakupynazamówienie.pl, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.
 3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Izabela Wozniak Sklep ogólnospożywczy ,,chmielik”.
  • Nasze dane kontaktowe: ul. Jesionowa 20, 61-432 Poznań; e-mail – palacz.iza@gmail.com. Tel. 503735977
 4. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych
  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
  • Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
   -prześlij do nas e-mail na adres: jakub.wozniak1983@gmail.com
   -zadzwoń pod numer: +48 696 019 358;
   -wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 312/11. 61-469 Poznań.
 5. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
  • Prowadzenie i obsługa konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl.
   -W celu wykonania umowy dotyczącej prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl (jeśli zdecydujesz się je założyć), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym;
   -Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO).
  • Realizacja zamówienia
   -W celu realizacji Twojego zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu;
   Przetwarzanie przez nas ww. danych jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej tego zamówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
  • Wykonanie obowiązków prawnych
   -W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia, z konta użytkownikazakupynazamówienie.pl (jeśli je posiadasz);
   -Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  • Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni – dotyczy osób korzystających z konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl.
   – Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas i naszych partnerów, a także podmiotów obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia Twoich zamówień), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika, Twoje opinie i sugestie, Twoje dane o lokalizacji (jeśli włączysz taką opcję na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników, tj. odwiedzane miejsca oraz Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki).
   – Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów, a także podmiotów obsługujących płatności za Twoje zamówienia, będziemy przetwarzali dane z Twojego profilu klienta;
   – Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania Ci przez nas informacji o produktach, nowościach i promocjach naszych oraz naszych partnerów, a także podmiotów obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni produktów i usług naszych oraz naszych partnerów biznesowych, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Analiza preferencji i zachowań oraz tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketing bezpośredni – dotyczy osób niekorzystających z konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl.
   – Analiza i tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas i naszych partnerów, a także podmiotów obsługujących płatności za zamówienia, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy tworzyli Twój profil klienta (profilowanie). Aby go stworzyć będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historię zamówień ostatnich z ostatnich 24 miesięcy, sposób dokonania zamówienia (strona internetowa);
   – Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • Komunikacja marketingowa
   – Będziemy kierowali do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych przez nas oraz naszych partnerów, a także podmiotów obsługujących płatności za Twoje zamówienia za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS), na które wyraziłeś uprzednio dobrowolną zgodę. Możesz cofnąć tę zgodę w każdej chwili, w sposób równie łatwy jak została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed jej wycofaniem.
  • Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
   – W celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy przetwarzać Twoje dane z zamówienia, konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl (jeśli je posiadasz), a także dane związane z reklamacjami i skargami;
   – Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Obsługa zapytań, skarg lub sugestii
   – W celu obsługi Twojego zapytania, skarg lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii;
   – Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f).
  • Badanie satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług
   – W celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi będziemy przetwarzać Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić;
   – Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f)
 6. Automatyczne podejmowanie decyzji
  • Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 7. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
  • Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta (np. callcenter).
  • Będziemy także przekazywać Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji Twojej płatności za zamówienie.
 8. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?
  • Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:
  • Dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl – do momentu Twojej rezygnacji z posiadania u nas konta użytkownika zakupy na zamówienie.pl obsługiwane przez Izabela Wozniak Sklep ogólnospożywczy ,,chmielik” ul. Jesionowa 20, 61-432 Poznań (rezygnację możesz złożyć poprzez usunięcie konta (opcja w Twoim koncie dostępna po zalogowaniu), przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail jakub.wozniak1983@gmail.com, przesłanie do nas listu na adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 312/11, 61-469 Poznań lub zakończenia przez nas świadczenia usług konta użytkownika Obiady Abonamentowe. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną (formularz kontaktowy dostępny na stronie), przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, których mowa w punkcie 5 polityki (tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych oraz marketing bezpośredni) – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku możemy przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Jeśli nie posiadasz u nas konta użytkownika zakupynazamówienie.pl- Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody dla celów analizy Twoich preferencji i zachowań oraz tworzenia profilu klienta (profilowanie) oraz dla celów marketingowych będziemy przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. W przypadku cofnięcia zgody możemy przechowywać ww. dane przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej, niż 24 miesiące.
 10. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych? Jakie inne prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak możesz skorzystać ze swoich praw?
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.
  • Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.
  • Przysługują Ci ponadto następujące prawa:
   • Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
   • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
   • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
    • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych,
    • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
    • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
    • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: o Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; o jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych; o zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu; o zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych; o przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
    • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
   • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Najłatwiej to zrobić poprzez: zalogowanie się i zmianę ustawienia w Twoim koncie lub napisanie do nas na adres e-mail: palacz.iza@gmail.com lub jakub.wozniak1983@gmail.com
  • Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować się naszym z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 4 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej).
  • Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego dla swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.
 11. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej konta użytkownik zakupynazamówienie.pl, zamówienia produktów czy skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie jest konieczne. Jeśli nie podasz tych danych nie będziemy mogli utworzyć i prowadzić Twojego konta użytkownika, zrealizować Twojego zamówienia lub obsłużyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego.
 12. Czym jest RODO?
  • RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?
  • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 3 sierpnia 2020 roku.